Vlastníte byt? Není vám jedno, kam jdou vaše úhrady předepsaných plateb?

S tím vám můžu pomoci

Evidence předpisů plateb a jejich úhrad

Evidence a urgence dlužníků.

Evidence nákladů na dům

Zaúčtování nákladů dle jednotlivých položek.

Zpracování účetní závěrky

Tvorba účetních knih včetně přílohy, archivace a interpretace na shromáždění SVJ.

Zpracování mezd

Tvorba smluv, vedení personální agendy.

Vedení "fondu oprav"

Vedení dlouhodobé zálohy na opravy a její čerpání

Ceník mých služeb

Ceny se mohou upravovat v závislosti na počtu účtovaných jednotek a rozsahu služeb. 

Vedení účetní agendy

cena za jednotku/měsíc

50-80 Kč

Tvorba účetní závěrky

jedou ročně ke konci účetního období

1000 Kč

Vedení mzdové a personální agendy

zaměstnanec SVJ/měsíc

100 Kč