Vlastníte byt? Není vám jedno, kam jdou vaše úhrady předepsaných plateb?

S tím vám můžu pomoci

Evidence předpisů plateb a jejich úhrad

Evidence a urgence dlužníků.

Evidence nákladů na dům

Zaúčtování nákladů dle jednotlivých položek.

Zpracování účetní závěrky

Tvorba účetních knih včetně přílohy, archivace a interpretace na shromáždění SVJ.

Zpracování mezd

Tvorba smluv, vedení personální agendy.

Vedení "fondu oprav"

Vedení dlouhodobé zálohy na opravy a její čerpání