Vlastníte byt? Není vám jedno, kam a za co jdou vaše peníze?

S tím vám můžu pomoci.

V rámci vedení účetnictví nabízím tyto služby:

 • evidence předpisů plateb a jejich úhrad
 • evidence nákladů na dům dle jednotlivých položek
 • zpracování mezd - tvorba smluv, vedení personální agendy
 • vedení dlouhodobé zálohy na opravy a její čerpání
 • zpracování účetní závěrky - tvorba účetních knih včetně přílohy, archivace a interpretace na shromáždění SVJ

Mnou vedená správa nemovitostí obsahuje:

 • evidence vlastníků
 • tvorba předpisů plateb
 • sledování úhrad předpisů a upomínání dlužníků
 • evidence nákladů pro vyúčtování
 • vyúčtování služeb
 • zajišťování revizí, oprav a údržby
 • příprava smluv s dodavateli energií a služeb
 • příprava podkladů pro shromáždění
 • evidence čerpání dlouhodobé zálohy "fond oprav"
 • archivace dokumentů v souladu s GDPR
 • obsluha domu (kotelny, výtahy, odečty měřidel - voda, teplo, TUV)

Výkon funkce profesionálního předsedy SVJ:

Předseda SVJ zodpovídá :

 • za technický stav domu
 • za administrativní doklady
 • za účetnictví a správu - předává potřebné dokumenty úřadům
 • za jednání s dodavateli služeb a prací (uzavírání smluv)

Podle §159 občanského zákoníku odpovídá předseda za závazky SVJ celým svým majetkem.

 • komunikace s obyvateli domu
 • řeší vše potřebné kolem domu